Cena energií: Z čeho se skládá a jak se počítá?

Elektrická energie jako komodita

Stejně jako třeba ropa nebo pšenice je elektřina komoditou, se kterou se obchoduje na burze. V jedné věci se ale elektrická energie od ostatních komodit liší – velmi obtížně se skladuje. Spotřeba elektřiny je tak obrovská, že v takovémto množství nelze uchovávat například v bateriích a proto je potřeba většinu energie vyrobit až v okamžiku její dodávky a vlastní spotřeby.

Právě toto je jeden z důvodů proč se celková cena elektřiny skládá z více částí, což ale pro koncového odběratele ztěžuje orientaci ve fakturách. Nechcete od obchodníků s energiemi kupovat zajíce v pytli? Pomůžeme vám strukturu ceny elektřiny pochopit, abyste už nikdy nenaletěli a neupsali se nevýhodné smlouvě.

Proč se ceny u jednotlivých dodavatelů liší?

Vše závisí na tom, jakou má konkrétní dodavatel nákupní strategii. Konzervativní dodavatelé se snaží nakupovat elektřinu postupně a s dostatečným předstihem, aby pro své zákazníky omezili cenová rizika. Proto se pro koncové odběratele pokles či nárůst ceny neprojeví hned, ale většinou až s ročním zpožděním.

Z čeho se cena elektřiny skládá

  1. Regulovanou
  2. Neregulovanou
regulovana-cast-eletriny

Regulovaná část obsahuje platby pro provozovatele distribuční soustavy. Zjednodušeně se dá říct, že se jedná o platbu za dopravu elektřiny do vašeho odběrného místa a za použití sítí k této dopravě. Jednotlivé ceny schvaluje regulátor (v našem případě Energetický regulační úřad) na návrh provozovatele distribuční soustavy. Váš dodavatel energií tuto složku nemůže nijak ovlivnit.

Neregulovanou část ceny tvoří tzv. silová elektřina, což je elektrická energie vyrobená v elektrárně a spotřebovaná konečným uživatelem.

Samotná silová elektřina tvoří necelou polovinu ceny elektřiny, které v sobě obsahuje cenu za vlastní silovou elektřinu, náklady na odchylku, náklady na vybilancování a na marži pro obchodníka:

ne-regulovana-cast-eletriny

Možná jste teď trochu překvapení, jak malé procento z celkové částky jde samotnému dodavateli – je to obvykle něco kolem 4 %, a pokud vezmeme v úvahu celou cenu za energie, jsou to asi 2 %. Z toho důvodu nemá moc velký význam trápit se tím, kolik “na vás” dodavatel vydělává. Pro výběr dodavatele existují mnohem důležitější faktory, které by vás měly zajímat. Jak si vybrat nového dodavatele a jak poznat férovou nabídku? O tom jsme pro vás napsali celý samostatný článek.