Jak se zbavit nevýhodné smlouvy na energie

Zazvoní u dveří s výhodnou nabídkou či slevou, spustí lavinu odborných výrazů, jsou neodbytní, a tak raději podepíšete… že se vám zdá tenhle scénář povědomý? Pokud jste někdy zažili na vlastní kůži praktiky energošmejdů, určitě víte, že není snadné je odmítnout. Podepsaná smlouva ale nemusí nutně znamenat katastrofu. Obzvlášť, pokud začnete situaci řešit hned.

Neodkládejte řešení problému

I když pořekadlo praví, že kdo si počká, ten se dočká, v tomhle případě to určitě neplatí. Čím dříve od smlouvy odstoupíte, tím lépe pro vás. Ze zákona totiž máte právo do čtrnácti dnů odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory či distančním způsobem (např. po telefonu).

Zákon stojí na vaší straně i v případě, že smlouvu uzavřenou po telefonu nebo mimo obvyklé obchodní prostory nezrušíte v průběhu prvních čtrnácti dnů po jejím uzavření. Podle paragrafu 11a energetického zákona lze odstoupit i po uplynutí čtrnáctidenní lhůty – smlouvu lze vypovědět až do patnáctého dne od zahájení dodávek. V tomto případě začne běžet výpovědní doba 15 dnů od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

A pozor, odstoupení od smlouvy vždy zašlete dodavateli písemně a především doporučenou poštou. Nemusíte čekat na žádné potvrzení, pokud jste odstoupili v zákonné lhůtě, nezbývá dodavateli nic jiného, než vaše odstoupení akceptovat.

Pozor na žárovky (či jiné „dárky“)

Součástí nevýhodných smluv na energie bývá trik se žárovkami. Jako zástěrku pro uzavření kupní smlouvy využívají neféroví dodavatelé “dárek” ve formě žárovek zdarma nebo za symbolickou korunu. Jakmile pak odstoupíte od smlouvy na energie, ale zároveň nezrušíte i kupní smlouvu a nevrátíte žárovky, mohou po vás dodavatelé požadovat zaplacení pokuty.

Toto jednání je však protiprávní, kupní smlouva podepsaná spolu se smlouvou na dodávky energií je tzv. doplňková a pokud odstupujete v souladu se zákonem a žárovky vrátíte, jsou jakékoli sankce neoprávněné.

Výpověď smlouvy

Pokud vypršela lhůta na odstoupení od smlouvy a vy se rozhodnete dodavatele z jakéhokoli důvodu změnit, je nezbytné podat výpověď. V tomto případě nejvíc záleží na dvou faktorech:

  1. Jakou smlouvu máte uzavřenou (na dobu určitou/neurčitou)
  2. Co stojí v obchodních podmínkách

Smlouvy na dobu neurčitou je možné vypovědět kdykoli s tím, že po jejich ukončení běží zpravidla tříměsíční výpovědní lhůta. Smlouvy na dobu určitou jsou ale vázané ke konkrétnímu datu, kdy je můžete ukončit. Dalším okamžikem, kdy je možné smlouvu vypovědět, je zvýšení ceny dodávané komodity nebo i změna obchodních podmínek. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před začátkem platnosti nových podmínek či zvýšené ceny.

Pokud však dodavatel uvedené změny neoznámil nejpozději 30 dnů před jejich účinností, má odběratel v takovém případě právo odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Za předčasné vypovězení smlouvy na dobu určitou po vás může dodavatel vymáhat různě vysoké sankce, proto je dobré si termíny hlídat a mít přehled o tom, kdy vám jaká smlouva končí. Pokud využijete služby parc4u, můžete na tyto starosti v klidu zapomenout – systém pro vás všechny lhůty ohlídá a s předstihem vás na vše srozumitelně upozorní. V případě, že nebudete spokojeni se stávajícím dodavatelem či cenou, změna je jen otázkou několika kliknutí.

A na koho se obrátit, pokud dodavatel nekomunikuje? Pokud s vámi dodavatel, od kterého odcházíte, odmítá komunikovat či jakkoliv brání v ukončení smlouvy, je na místě obrátit se na Energetický regulační úřad.