Co dělat, když objevíte chybu ve faktuře za energie

Jednou za rok vám do schránky přistane vyúčtování spotřeby energií. Čeká vás buď nedoplatek, nebo přeplatek. Stává se však, že na faktuře objevíte chybu. Odečet provádí distribuční společnost, ne váš dodavatel. Proto čas od času výsledná částka nesedí a je nutné ji reklamovat.

sazba-elektriny

Začíná to odečtem energií

Distributor vám dopředu nahlásí příchod pracovníka. Ten provede odečet elektroměru nebo plynoměru. V době pandemie společnosti častěji využívali samoodečet. Ten lze kvůli zákonu použít pouze třikrát po sobě.

Od dodavatele vám přijde SMS s žádostí o samoodečet energie pro účel fakturace. Potřebná čísla posíláte zpátky přes e-mail.

Pokud na zkontrolování stavu měřidla zapomente, firma provede odečet odhadem na základě předpokládané spotřeby daného odběrného místa.

Jiná pravidla pro nájem

V rámci nájmu bytu platí jiná pravidla. Když je smlouva o dodávkách energie napsána na pronajímatele a jako nájemce platíte za elektřinu zálohově, dostanete vyúčtování od pronajímatele do čtyř měsíců po zúčtovacím období. S nájemní smlouvou máte za každý den zpoždění právo na penále ve výši 50 Kč.

V případě, že pronajímatel energie neřeší, je povinen vám vyúčtování předat ihned po obdržení.

Jak na přeplatek

Po pár dnech od odečtu dostanete vyúčtování, které obsahuje informaci o přeplatku či nedoplatku.

Každý dodavatel od vás chce nedoplatek co nejdříve zaplatit. S vrácením přeplatku to není tak lehké. Existují dodavatelé, jejichž obchodní podmínky umožňují nevracet přeplatek zpět odběrateli, ale započítat jej jako zálohu do dalšího zúčtovacího období. U částek v řádu desetikorun či několika málo stokorun je to i praktické. V případě několika tisíců korun již není důvod, proč byste měli úvěrovat svého dodavatele a nevylepšit si o daný přeplatek svůj rodinný rozpočet. V případě výrazného přeplatku se také ujistěte, zda došlo k odpovídajícímu snížení záloh. Pokud je dodavatel nesnížil automaticky, kontaktujte ho a sjednejte si snížení záloh. Ty by, podle zákona, měly odpovídat vaší spotřebě.

Nahlaste chybu

Dívejte se po nesrovnalostech v uhrazených zálohách, započtených platbách, produktech, sazbách, stálém měsíčním platu nebo obdobím.

Pokud objevíte chybu, nahlaste ji dodavateli a žádejte vysvětlení. Jestli žádné nedostanete, nebo stále pochybujete, podejte reklamaci vyúčtování.

Mějte však na paměti, že ani reklamace vyúčtování vás nezbavuje povinnosti zaplatit případný nedoplatek dle termínu splatnosti. V případě oprávněné reklamace vám bude rozdíl vrácen zpět a vyhnete se tak případným penále za prodlení s úhradou.

Pokuta na dodavatele zabere

Vše se řídí obchodními podmínkami. Dodavatel reklamaci vyřizuje maximálně 15 dnů od jejího doručení. Výjimka nastává, když nesouhlasíte s množstvím odebrané energie. Tady se doba na vyřízení reklamace prodlužuje na 30 dnů a dodavatel spolupracuje s distributorem, který odečet prováděl.

Jakmile firma překročí danou lhůtu, máte právo na 600 Kč s každým dnem zpoždění a částka se může vyšplhat až na 24 tisíc korun v případě elektřiny a 750 Kč za každý den zpoždění a maximálně 7500 Kč v případě zemního plynu. Finanční náhradu si vyžádejte do 60 dnů od stanovené lhůty pro reklamaci. Jinak o ni přijdete.

S dodavatelem komunikujte písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Získáte důkaz a potvrzení o nahlášené chybě i zpětné vazbě firmy. Pokud máte dojem, že dodavatel nevyřídil reklamaci k vaší spokojenosti, můžete se následně se svou stížností obrátit na Energetický regulační úřad.

Čas na nového

Doba vyúčtování energie se bere jako vhodný čas na změnu dodavatele. Na českém trhu se jich pohybují desítky.

Vybírejte podle cenové nabídky. Pokud máte vysokou spotřebu, přinese vám správná změna úsporu tisíce korun. Změňte dodavatele s námi s námi snadno a rychle.