Energošmejdi – jak je poznáte a na co si dát pozor

Doufali jste, že šmejdům už odzvonilo? Bohužel ne. Jen v první polovině roku 2020 přijal Energetický regulační úřad 7 500 podnětů od spotřebitelů. To je číslo srovnatelné se stejným obdobím za rok 2019. Okolnosti spojené s pandemií tedy jejich chování příliš neovlivnily, pouze je donutily k ještě větší vynalézavosti a obáváme se, že jejich praktiky budou pokračovat i přes nedávno přijaté legislativní změny.

Staré finty

Určitě nebude na škodu, když na začátku zopakujeme, jaké jsou oblíbené evergreeny šmejdů. Mezi klasické pasti patří podvody s plnou mocí, kdy například pod záminkou účasti v průzkumu získají nezákonně váš podpis. Tentýž princip platí i pro přihlášky do pochybných energetických aukcí či za účelem sdruženého nákupu na energetické burze.

Ve skutečnosti se nejedná o žádný nákup na burze a často ani neproběhne aukce, ale energošmejd na základě plné moci uzavře smlouvu tam, kde je to nejvýhodnější pro něj, nikoli pro vás. Za zrušení účasti mohu být spotřebiteli naúčtovány tučné pokuty. Proto si vždy před podpisem pečlivě prostudujte každý formulář, který podepisujete.

Další rozšířenou fintou šmejdů je tzv. divadlo. Vydávat se mohou za zástupce velkých energetických společností, ale i Energetického regulačního úřadu. Často jsou vybaveni falešnými identifikačními průkazy, které mají zvýšit jejich důvěryhodnost a přichází zkotrolovat elektroměr nebo rovnou vaši poslední fakturu. Jejich jediným cílem je získat údaje o vašem odběrném místě. Pokud žádnou návštěvu nemáte předem nahlášenou, je na místě ověřit si totožnost dotyčného na kontaktní lince dané společnosti.

Podvody po telefonu

Většina lidí neví, že k uzavření smlouvy není nezbytně nutný váš podpis, ale stačí slovní souhlas. A nemusí jít ani o přímou otázku, zda smlouvu uzavřít chcete či ne. Pokud v průběhu hovoru odpovíte “ano” například na dotaz zda vás nabídka zaujala, problém je na světě. Pak mohou považovat energošmejdi smlouvu za uzavřenou a jen velmi těžko byste prokazovali, že vlastně nesouhlasíte.

Nové triky

Ani pandemie energošmejdy neodradila od jejich byznysu, právě naopak. Objevili se s novými triky, kterými z nepoučených spotřebitelů vymámí podpis a uzavřou smlouvu.

Jednou z praktik je například darování roušek – zazvoní u dveří s balíčkem roušek či respirátorů, které můžete získat zcela zdarma. Lákavé, že? Ovšem předání balíčku je možné pouze proti vašemu podpisu. Jistě už tušíte, že jde opět o starý známý podvod s plnou mocí.

Žádná situace není úplně bezvýchodná, nesmíte ale problém ignorovat a doufat, že se vyřeší sám od sebe. Čím dříve se šmejdů zbavíte, tím lépe. Od smlouvy o dodávkách energií sjednané při podomním prodeji či prostřednictvím telefonického hovoru můžete odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření či ji vypovědět, a to až do uplynutí 15 dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy. Nejlepším řešením je ale nic nepodepisovat v časové tísni a nereagovat na nevyžádané hovory.