Jak provést samoodečet elektroměru a plynoměru

Při koupi a prodeji nemovitosti, při změně dodavatele, při vyúčtování na konci roku… to jsou situace, při kterých vás čeká samoodečet elektřiny a plynu.

samoodecet

Proč provádět samoodečet?

Odečet stavu plynoměru nebo elektroměru sice provádí jednou za rok distributor energií, ale spotřebu můžete sledovat a kontrolovat průběžně sami. Nespornou výhodou samoodečtů je průběžná kontrola spotřeby elektřiny nebo plynu.

Pravidelnou evidencí spotřeby – například na konci každého měsíce – jednoduše odhalíte případný problém. A nemusí se jednat jen o porouchaný elektroměr či plynoměr. Snadněji a rychleji tak poznáte, jaký vliv na spotřebu vaší domácnosti mají nové spotřebiče.

Dále je provedení samoodečtu na místě, pokud zajišťujete přepis energií například při stěhování. Nezapomeňte také na předávací protokol, ve kterém si s novým nájemcem odsouhlasíte stav měřidel.

Samoodečet se provádí i v případě, že jste změnili dodavatele. Při ukončení dodávek od původního dodavatele je vhodné k poslednímu dni zapsat a nahlásit stav měřidla jak původnímu, tak novému dodavateli. Můžete si tak snadno zkontrolovat vyúčtování.

Samoodečet elektroměru

K provedení odečtu musíte znát číslo elektroměru, který měří spotřebu vašeho odběrného místa. Při zápisu věnujte pozornost pouze celému číslu na počítadle, údaje za desetinnou čárkou nejsou pro potřeby odečtu podstatné.

Mechanický elektroměr

Při odečtu vysokého tarifu zapisujte vždy hodnoty zobrazené na mechanickém počítadle. Pokud využíváte speciální sazby (tzv. „noční proud“), tak je důležité také zaznamenání odečtu nízkého tarifu. U mechanických dvoutarifních elektroměrů je vysoký tarif zobrazen ve vrchní části elektroměru (označen V, I, T1, 1…) a nízký tarif ve spodní části (označen N, II, T2, 2…).

Digitální elektroměr

U statických digitálních elektroměrů se stavy tarifů na displeji pravidelně střídají v krátkých intervalech. Elektroměry ukazují dva tarify – vysoký a nízký. Údaj určující právě zobrazený tarif najdete v levé části displeje.

Samoodečet plynoměru

Stejně jako elektroměr i plynoměr má své sériové číslo, které k samoodečtu potřebujete znát. Tento údaj najdete buď přímo na štítku zařízení nebo v každé faktuře za plyn. Samotný odečet je snadný, zapisuje se hodnota uvedená na mechanickém číselníku a opět pouze celé číslo, bez údajů za desetinnou čárkou.

Komu samoodečet nahlásit

Stav spotřeby nahlaste svému dodavateli energií. Každý dodavatel má svůj způsob, jak samoodečty od zákazníků přijímá. Můžete se obrátit na zákaznické centrum osobně či stav spotřeby nahlásit telefonicky nebo e-mailem. Využít můžete i online formuláře, které najdete na stránkách svého dodavatele.

Pokud odečet zapomenete nahlásit ve lhůtě dané dodavatelem, určí spotřebu podle kvalifikovaného odhadu podle předem stanoveného vzorce. A pozor, to nemusí být vždy výhodné.