Obchodní podmínky dodavatelů: 4 důvody, proč byste je měli číst

Zdá se to jako samozřejmost, ale buďme upřímní, kolikrát jste už novou smlouvu či obchodní podmínky jen zběžně pročetli? Máme pro vás čtyři důvody, proč byste si je měli u dodavatelů energií prostudovat opravdu pečlivě.

obchodni-podminky
 1. Lhůty a termíny

  Před podpisem smlouvy byste měli mít jasno v tom, co vás čeká, pokud se rozhodnete například pro změnu dodavatele. V první řadě jde o to, zda máte smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou.

  Smlouvy na dobu určitou mají platnost na předem vymezené období. Zpravidla se jedná o 12, 24 či 36 měsíců. Někteří dodavatelé označují produkt dodávky tímto číslem a je tedy na první pohled patrné, jak dlouho budete smlouvou vázání. Po uplynutí této doby můžete smlouvu bez sankcí a pokut ukončit.

  Jiná situace ale nastane, pokud se v obchodních podmínkách hovoří o automatické prolongaci. Pokud totiž dodavatel do obchodních podmínek schoval ustanovení o automatickém prodloužení, můžete smlouvu na dobu určitou ukončit jen v přesně vymezeném období.

  Jinak se smlouva obnovuje zpravidla na stejně dlouhý interval za podmínek, které už pro Vás nemusí být tak výhodné jako na začátku. V případě smluv na dobu neurčitou můžete smlouvu ukončit kdykoli, ale počítejte s výpovědní lhůtou, kterou musíte dodržet.

 2. Pokuty a sankce

  Seznámením s obchodními podmínkami můžete nepříjemným výdajům snadno předejít. Dodavatel vás může sankciovat za předčasné ukončení smlouvy, a to řádově v tisících korun. Někteří dodavatelé navíc k už tak vysoké částce přičtou ještě penále za ušlý zisk v podobě částky násobené počtem neproběhlých měsíců či neodebraných megawatthodin do konce sjednané smlouvy.

  Přehled všech poplatků najdete v ceníku, který bývá součástí obchodních podmínek. Může se stát, že obchodník, který vám představuje novou smlouvu, se s ceníkem sám od sebe chlubit nebude. Nenechte se ale odradit a vyžádejte si ho k nahlédnutí.

 3. Práva a povinnosti

  Stejně jako má dodavatel povinnost vám zajistit své smluvně dané služby, i vy máte vůči němu své závazky. A právě vaše práva a povinnosti byste si měli nastudovat opravdu pečlivě. Vypovídají totiž mnohé o tom, s jakým dodavatelem máte tu čest.

 4. Odstoupení od smlouvy

  Smlouvu jste podepsali a teprve potom jste z obchodních podmínek zjistili, že není vše tak výhodné, jak se mohlo na první pohled zdát? Nevěšte hlavu. Praktikám podomních prodejců se můžete bránit a není to ani tak složité. O tom, jak postupovat při zrušení nevýhodné smlouvy jsme pro vás připravili celý samostatný článek.