Na jakou podporu máte nárok při zdražení energií?

Závěr roku 2021 byl ve znamení prudkého zdražení energií a také ukončení činnosti několika dodavatelů. Řada lidí se tak ocitla u dodavatele poslední instance a také bohužel na hranici energetické chudoby. Ocitli jste se vy, nebo vaši blízcí v takové situaci? Možná máte nárok na podporu od státu, o které ani nevíte.

energeticka-chudoba2

Mimořádná okamžitá pomoc

Tento příspěvek se týká osob, které se ocitly v hmotné nouzi v důsledku nenadálé situace. Tyto situace jsou ukotvené v zákoně a pomoc je zpravidla jednorázová. Pokud jste se tedy ocitli v nouzi a ze svých příjmů nejste schopni pokrýt nezbytné výdaje například na bydlení, můžete o tuto pomoc požádat.

Příspěvek na bydlení

Tuto sociální dávku vyplácí úřad práce a spadá do ní nejen nájem, ale právě také energie. Příspěvek mohou využít jak lidé žíjící v podnájmu, tak s nemovitostí v osobním vlastnictví. Nárok na příspěvek máte v případě, že náklady bydlení jsou vyšší než 30 % čistého příjmu domácnosti, v Praze pak 35 %. Další podmínkou je, že výdaje na bydlení nepřekračují tzv. normativní náklady na bydlení. O těch rozhoduje stát na základě velikosti obce a členů domácnosti.

Doplatek na bydlení

Pokud nestačí k pokrytí výdajů příspěvek na bydlení, můžete požádat ještě o doplatek. Tato dávka v hmotné nouzi se vypočítává tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.