Změny v energetickém zákoně

Život nepoctivých prodejců energií, tzv. energošmejdů, se zase o něco zkomplikuje. A to je dobře. Novela energetického zákona už je částečně v platnosti, další podstatné změny nastanou od 1. července 2022. Jaké změny to tedy budou?

novela2

Ochrana spotřebitelů na prvním místě

Do teď nahrávaly mezery v právním systému spolu s neinformovaností zákazníků do karet spíše energošmejdům. To by se ale mělo brzy změnit. Součástí novely je totiž například možnost odvolání plné moci. Pokud odvolána není, zanikne automaticky po roce platnosti. Zároveň také od 1. ledna platí možnost vypovědět zprostředkovateli smlouvu na dodávky energií bez hrozby sankcí.

V případě, že jste pochybným obchodníkům naletěli, není třeba věšet hlavu. Od 1. 1. také platí, že máte patnáct dnů od zahájení dodávek na to, abyste smlouvu vypověděli. Zprostředkovatel nemá právo si v takovém případě nárokovat jakékoliv sankce.

Smlouvy na dobu určitou, které v sobě obsahují automatickou prolongaci, se díky novele mohou prodloužit maximálně na 3 roky. Pak se z nich stává smlouva na dobu neurčitou. Řada spotřebitelů v minulosti nevěděla, kdy jim doba určitá končí a prakticky nebyli schopni se z těchto smluv vyvázat. Tyto smlouvy se automaticky obnovovaly a spotřebitelé často nevěděli, ke kterému datu mohou smlouvu vypovědět. Od 1. 1. 2022 má dodavatel povinnost na fakturách uvádět, zda má zákazník smlouvu na dobu určitou, nebo kdy mu smluvní závazek končí.

Nové povinnosti zprostředkovatelů energií

Další část novely dává zprostředkovatelům energií za povinnost informovat adresně a včas své zákazníky o případném zvýšení ceny. Za dostatečně adresné se nepovažuje oznámení na webu, vývěska na pobočce, ani na online zákaznickém účtu.

Posledním bodem novely, který vstoupí v platnost 1. července, je udělování povolení k činnosti novým zprostředkovatelům. Toto povolení bude mít pod taktovkou Energetický regulační úřad a vznikne také Registr zprostředkovatelů.

Povolení získají jen ti zprostředkovatelé, kteří splňují podmínky, mezi které patří například vzdělání a praxe v energetice. Samozřejmě o toto povolení mohou zprostředkovatelé ze závažných důvodů také přijít.

I přes tyto novely byste ale měli být při uzavírání smluv i nadále opatrní.