Jak se vyznat ve faktuře za elektřinu

Záplava čísel, tabulky, zkratky… vyúčtování elektřiny je pro vás španělská vesnice? Žádný strach. Zas tak složité to není. Rozepsali jsme pro vás krok po kroku, které údaje z faktury jsou pro vás důležité a jak se v nich orientovat.

faktura

Záhlaví

Záhlaví běžně obsahuje základní informace, které byste měli vědět o dokumentu, který právě držíte v ruce.

  1. Název dokumentu – v našem případě tedy Vyúčtování dodávek elektřiny.
  2. Údaje o zúčtovacím období – jakého časového úseku se vyúčtování týká.
  3. Údaje o odběrateli – tedy o vás. Nejčastěji jsou to základní kontaktní údaje jako jméno a adresa.
  4. Údaje o dodavateli – stejně tak záhlaví obsahuje základní údaje o společnosti, která vyúčtování vystavila, tedy název a adresu.

Vyúčtování záloh, přeplatky, nedoplatky

Na tomto místě zjistíte, jestli byly vaše zálohy za vyúčtované období nastaveny optimálně. Celková spotřeba na faktuře je uvedena v megawatthodinách (MWh). Pokud jste spotřebovali více elektřiny, než kolik jste pokryli měsíčními zálohami, čeká vás doplácení rozdílu.

V případě nedoplatku je ve vyúčtování uveden termín a způsob, jakým musíte dodavateli tuto částku uhradit. Pokud jste měli zálohy vyšší a spotřebovali jste méně elektřiny, najdete na tomto místě ve vyúčtování informaci, jak a kam vám bude přeplatek vrácen. Část dodavatelů ale přeplatky nevrací, pouze je převede do dalšího zúčtovacího období.

Rozpis záloh na další období

Výše nových záloh se nastavuje podle vaší minulé spotřeby. Jak vysoké zálohy budou vám dodavatel většinou navrhuje sám, ale není to pravidlo, ani s nimi nemusíte souhlasit. V takovém případě se obraťte ideálně na zákaznickou linku dodavatele a výši záloh si stanovte podle vašich preferencí.

Údaje o odběrném místě

Podrobnosti o vašem odběrném místě najdete zpravidla na druhé straně vyúčtování. Zkontrolujte si, zda je správně uvedená adresa, typ jističe a také distribuční sazba. Pokud netušíte, co je to distribuční sazba a jak se ve zkratkách orientovat, přečtěte si náš článek o distribučních sazbách, kde vše kolem sazeb jednoduše vysvětlujeme.

Dále by měl být ve faktuře uveden typ služby, kterou vám dodavatel poskytuje. Zkontrolujte si, jestli souhlasí s tarifem, na kterém jste se dohodli při podpisu smlouvy.

Položka EAN neboli kód odběrného místa je stále stejná, je to v podstatě něco jako název vašeho odběrného místa, který se nemění ani pokud změníte dodavatele.

Další uvedené údaje už jsou pouze informativního charakteru, váš dodavatel elektřiny na ně nemá žádný vliv. Jsou to například distribuční poplatky, daně a další. Určitě ale neuškodí, pokud se o nich informujete.

Dodavatel je také povinen uvést ve faktuře tzv. palivový mix neboli původ elektřiny podle typu zdrojů a dále informaci, kam směřovat případné stížnosti či reklamace. Dále by neměl chybět ani kontakt na Energetický regulační úřad, který se mimo jiné zabývá řešením stížností na chování subjektů působících na energetickém trhu.