Neoprávněný odběr elektřiny: Co to znamená a jak se mu vyhnout?

Takzvaným černým odběratelem elektřiny se můžete stát i neúmyslně, aniž byste o tom věděli. Co je tedy neoprávněný odběr, jak se mu vyhnout a jaké postihy vám za něj mohou hrozit?

bank-id

Co je to neoprávněný odběr?

Když se řekne černý odběr, nejspíš si hned představíte někoho, jak manipuluje s rozvody nebo přetáčí elektroměr. To je sice nejčastější scénář, podle kterého nastává neoprávněný odběr, ale zdaleka ne jediný. Jako neoprávněný odběr je bráno například i to, že někdo odebírá elektřinu bez uzavřené smlouvy nebo za ni opakovaně neplatí.

Neoprávněným odběratelem se můžete stát také v případě, že váš stávající dodavatel zkrachuje. Pak sice automaticky přecházíte k tzv. dodavateli poslední instance, ten vám ale bude dodávat elektřinu pouze šest měsíců. Do té doby si musíte zajistit nového dodavatele.

Černý odběr může způsobit i vadný elektroměr, který měří odběr ve váš prospěch. Bohužel nezáleží na tom, jak a čí vinou takové poškození vzniklo. Odběratel má zákonnou povinnost neprodleně hlásit veškeré závady elektroměru distributorovi.

Jak se neoprávněnému odběru vyhnout

Abyste se vyhnuli nepříjemnostem spojeným s černým odběrem, je nezbytná pravidelná kontrola měřiče. Pokud znáte svoji průměrnou měsíční spotřebu, neměl by to být žádný problém. Jakmile zaznamenáte neobvyklý nárůst či pokles, okamžitě kontaktujte distributora. Stejně tak se vyplatí co nejdříve kontaktovat distributora, pokud zjistíte porušení plomb v rozvaděči či jakýkoli jiný mechanický zásah do měřícího zařízení a jeho okolí. V ostatních případech jde většinou předejít neoprávněnému odběru prostě tím, že si ohlídáte všechny důležité termíny a platnosti smluv.

Jak se neoprávněnému odběru vyhnout

Náhrada vzniklé škody je vždy na spotřebiteli. První možností je uhradit skutečnou škodu. To se však může ukázat jako problém, protože často není možné určit, jaké bylo množství na černo odebrané elektřiny.

Další možností je, že se dohodnete s distributorem na určité částce, kterou budete muset zaplatit. Poslední variantou je výpočet škody podle zvláštní vyhlášky. Tento způsob ale nemusí být pro odběratele ani trochu výhodný. Pokud se k němu přistupuje mechanicky, bez zohlednění okolností, může se částka vyšplhat mnohonásobně výš, než při dohodě.