Nové odběrné místo elektřiny krok za krokem

Novou přípojku k elektřině nezařizuje člověk každý den, proto jsme pro vás sepsali návod, který vás celým procesem provede krok za krokem a na nic důležitého tak nezapomenete.

 1. Připojení u regionálního distributora

  V České republice se o distribuci elektřiny starají tři subjekty. Jižní Čechy a jižní Morava patří pod společnost EG.D, a.s. (dříve E.ON Distribuce, a.s.). V Praze je to PREdistribuce, a. s. a zbytek republiky patří pod ČEZ Distribuci, a. s.

  Pro začátek je nejlepší navštívit internetové stránky příslušného distributora. Kromě spousty užitečných informací k vyřízení žádosti na nové odběrné místo je zde k dispozici také formulář pro tuto žádost. Vaše žádost o připojení by měla obsahovat údaje o odběrném místě. Konkrétně jsou to: velikost jističe, počet fází, druh odběru a vybavení konkrétními elektrickými spotřebiči.

  Tyto údaje by měly být uvedeny v projektové dokumentaci.Pokud si čímkoliv nejste jistí, raději se poraďte s elektrikářem. Dále bude třeba přiložit situační plánek (katastrální mapa či projektový plán) s vyznačením polohy nového objektu.

  V případě, že teprve stavíte, můžete nejprve využít tzv. staveništní přípojku elektřiny, ale ta je pouze dočasná a nakonec stejně budete muset zažádat o trvalé připojení k síti.

 2. Smlouva o připojení

  Distributor má měsíc na vyřízení vaší žádosti a během této lhůty by vám tedy měl poštou zaslat návrh Smlouvy o připojení, kde bude uveden nejen způsob provedení připojení, ale také termín realizace. Ten nemusí být ihned, zvlášť pokud se vaše nemovitost nachází např. na kraji obce a distributor bude muset provést stavební práce k zajištění připojení vašeho objektu.

  Zároveň bude smlouva obsahovat také informace o úhradě vašeho podílu na oprávněných nákladech. Tato částka je dána legislativou, je stejná pro všechny distributory a odvíjí se od požadované hodnoty hlavního jističe nikoli dle provedených prací distributora.

  Po podpisu Smlouvy o připojení a úhradě podílu na oprávněných nákladech je potřeba odběrné místo připravit k připojení. I tyto pokyny najdete ve Smlouvě o připojení. Svépomocí to ale nevyřešíte, proto je nezbytné přizvat elektrikáře, který nainstaluje rozvaděč s elektroměrem a také vám vystaví revizní zprávu.Ta pro vás bude důležitá při uzavírání smlouvy na dodávky elektřiny.

 3. Dodavatel elektřiny

  Přípojka je připravená a je tedy na čase vybrat si dodavatele elektřiny. Distributora jste si museli zvolit dle regionu, ale dodavatele si můžete vybrat libovolně, podle vašich preferencí. Pokud si nejste jistí, jaký dodavatel je pro vás vhodný a jak ho najít, můžete využít služeb parc4u a my pro vás vyhledáme takové nabídky, které budou sedět přesně na míru vašemu odběrnému místu.

 4. Montáž elektroměru

  Když je smlouva o dodávkách elektřiny uzavřená, zbývá už jen namontovat elektroměr. Montáž elektroměru zpravidla zajišťuje dodavatel (požádá o instalaci) ve spolupráci s distributorem (jeho pracovník provede instalaci). Pro vás je důležitý termín instalace a jakmile je vše na svém místě, máte hotovo.