Sazby elektřiny: Jak se v nich zorientovat?

Elektrickou energii využíváme všichni. Ne každý má ale jasno v pojmech, na které narazíte na cestě k nejvýhodnější dodávce elektřiny. Pokud si uděláte jednou pro vždy jasno v pojmech jako sazba, jednotarifní nebo dvoutarifní, porozumíte také vyúčtování a lépe se v něm zorientujete.

sazba-elektriny

Produkty

Produkty souvisí s odběratelem (domácnost, firma) a každý dodavatel energií si je stanovuje a označuje zvlášť. Na vás pak je výběr toho nejvýhodnějšího.

Energetické společnosti mají portfolio, ve kterém najdete množství produktových řad. Liší se cenou, měsíčními poplatky, smluvními podmínkami a zákaznickým servisem. Některé jsou časově ohraničené, jiné patří k určité skupině obyvatel (senioři, držitelé průkazů ZTP/P), další zase mohou znamenat např. dodávku energie z obnovitelných zdrojů.

Cenové hladiny tarifů se dělí na vysoké a nízké. Domácnosti v kategorii jednotarifové sazby platí stále stejnou částku za vysoký tarif. Ten, kdo za pomocí elektřiny vytápí a ohřívá vodu, spadá do dvoutarifové sazby se střídavým vysokým a nízkým tarifem.

Sazby

Sazby elektřiny jsou stejné pro všechny dodavatele a rozdělují odběratele do různých kategorií, podle způsobu využívání elektrické energie, respektive podle připojených spotřebičů.

Základní rozdělení sazeb je na podnikatele, jejichž sazby jsou označeny písmenem C a domácnosti, jimž patří písmeno D. Za písmenem následuje dvojčíslí, které přesně specifikuje konkrétní sazbu a převažující účel spotřeby elektřiny.

Velkou skupinu tvoří domácnosti. Ty svítí, vaří a napájejí slabší spotřebiče (lednice, pračka, myčka). Další typ sazeb poskytuje výhodu těm náročnějším s bojlerem, přímotopem nebo tepelným čerpadlem. Speciální kategorii pak tvoří chataři a majitelé elektromobilů.

Jednotarifní sazba

Jednotarifní sazbu mají zavedenou domácnosti s menší spotřebou, kterých je v České republice většina. Používají elektřinu na nenáročné spotřebiče (osvětlení, vaření).

Do kategorie D01d spadají objekty s velmi malou spotřebou elektřiny, jako jsou garáže nebo chaty. Předpokládají nižší měsíční poplatky a o něco vyšší cenu za kWh (jednotka energie).

V kategorii D02d najdete středně vysoké spotřebitele s větším měsíčním poplatkem a nižší cenou za kWh. Hodí se pro standardní domy a byty na běžnou spotřebu.

Dvoutarifní sazba

U dvoutarifních sazeb předpokládejte různé ceny pro různou denní dobu. Tento typ využívají domácnosti, které za pomocí elektřiny vytápějí nebo ohřívají vodu.

Zde počítejte se střídáním vysokého a nízkého tarifu v průběhu dne. Elektrický bojler či přímotop je v budově nainstalovaný tak, aby se díky speciálnímu časovému obvodu zablokoval v čase vysokého tarifu. Některé typy sazeb umožňují nízký tarif rovnou na celý víkend. To je ideální pro chalupáře a jejich víkendové výlety na chatu.

Změna sazby

Distribuční sazba je vždy spojená s určitým tarifem. Se správnou volbou můžete ročně ušetřit až tisíce korun. Změna samotné sazby je zdlouhavá a povolena pouze jednou za rok. Vy sami nemůžete bez důvodu přejít na jinou. Dodavatel požaduje určité podmínky a celý proces je často spojen s výměnou hlavního jističe.

Nejdříve vyplníte žádost o změnu sazby (žádost o připojení). Podání záleží na dodavateli. Ve většině případů vám stačí online formulář, popřípadě poslání e-mailem.

Následně obstaráte revizní zprávu. Tedy potvrzení, že odběrné místo splňuje technické a bezpečnostní požadavky. Zavoláte technika z elektroinstalační firmy. Ten vše zkontroluje a vypíše zprávu. Následná cena závisí na výměně elektroměru, zvolené společnosti a velikosti bydlení. Například za rodinný dům zaplatíte kolem jednoho tisíce korun.

V poslední řadě vás dodavatelská firma kontaktuje a podle vašeho přání zajistí návštěvu technika na umístění nového měřícího zařízení.